title image

MADEMA Steigerwerken B.V. maakt gebruik van de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie “Vereniging van Steiger-, Hoogwerk-, en Betonbekistingsbedrijven VSB”.
Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

Algemene Voorwaarden VSB – 2 juni 2020-2022

Algemene Verhuurvoorwaarden VSB – 2 juni 2020-2022